Agenda

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10, 11 of 12 Nederlandse provincies? De in 2019 verschenen Historische atlas NL geeft een antwoord op deze vragen met de meest bijzondere kaarten en documenten uit onze archieven. In het college wandelen we door onze geschiedenis aan de hand van de atlas.

Dat mensen graag naar oude kaarten kijken, blijkt wel uit de belangstelling voor atlassen en andere kaartboeken. Daarom zijn de historische kaarten een mooie aanleiding om door onze geschiedenis te wandelen. Daarbij kijken we niet alleen naar de gedrukte kaarten. Zonder meer verrassend zijn de vele manuscriptkaarten die in het verleden gemaakt zijn en die maar weinigen kennen. In het college wordt de wording van Nederland getoond en komen bijzondere kaarten van bijzondere gebieden aan de orde. In deze cursus in Drenthe wordt ingezoomd op de provincie Drenthe. Het laatste college wordt gegeven in het Drents Archief, waar ook originele kaarten bekeken kunnen worden.

Bekijk de cursuspagina

woensdag 30 september 2020

Drents Archief, Assen