Waar komen die grenzen toch vandaan?

Dat is de vraag die Martin Berendse en Paul Brood bezighoudt. Samen werken ze aan de serie ‘Historische Atlas NL’, uitgegeven door WBOOKS. Elke atlas belicht een aspect van de bijzondere geschiedenis van Nederland en bevat een groot aantal historische kaarten en archiefstukken. De meeste documenten komen uit de schatkamers van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra.

Bekijk onze atlassen Lees verder

 

Natuurlijke en kunstmatige grenzen

Natuurlijke grenzen zijn rivieren, gebergtes en moerassen. Het Peelmoeras vormde de grens tussen de oude hertogdommen Brabant en Gelre en later tussen de Nederlandse republiek en Pruisen. Het Bourtanger Moor scheidt de Noordelijke provincies en Duitsland.

Het Nationaal Archief bewaart de meterslange kaart bij het ‘Barrièretractaat’ (1718) waarop de grens tussen ‘Oostenrijks’ en ‘Staats’ (later Zeeuws-) Vlaanderen is aangemerkt met een rood koord, bekrachtigd met de rode lakzegels van de onderhandelaars. Dat is een kunstmatige grens. En een dijk (zoals de Diefdijk bij Culemborg en Leerdam) tegen het natuurgeweld? Dat is een door de natuur gedreven kunstmatige grens. De oude grens tussen de gemeenten West-Betuwe en (sinds kort Utrechts) Vijfheerenlanden.

Bekijk onze atlassen Over de Kaartmannetjes

Onze partners