Over de Kaartmannetjes

Martin Berendse en Paul Brood

Martin Berendse en Paul Brood kennen elkaar uit de tijd dat ze collega's bij het Nationaal Archief waren. 

Paul werkte al veel langer in de Nederlandse archieven, was universitair docent Archival Studies aan de Universiteit van Leiden en schrijver/samensteller van een groot aantal boeken over de geschiedenis van Nederland. 

Martin werkte in het culturele veld, was algemeen rijksarchivaris/directeur van het Nationaal Archief en is tegenwoordig directeur van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam). 

Als (voormalige) rijksarchivarissen zijn Paul en Martin nog steeds gefascineerd door de boeiende ontstaansgeschiedenis van Nederland en vooral in de staatkundige en rechtshistorische aspecten daarvan. Ze smullen van de vroegere 'rijksonmiddellijkheid' van Ameland, Ravenstein en Thorn en de 'tweeherigheid' van Maastricht. 

 

Grenzen, grenzen, grenzen

Er is niets leuker dan graven in de onuitputtelijke schatkamers van de Nederlandse archiefinstellingen. Middeleeuwse oorkonden, kaarten, tekeningen foto’s, resolutieboeken, verdragen, brieven, verordeningen … te veel om op te noemen. Dat prachtige materiaal werpt een bijzonder licht op de ontstaansgeschiedenis van Nederland, een land dat min of meer ‘per ongeluk’ ontstond toen het noordelijke en het zuidelijke deel van de ‘17 Provinciën' van elkaar werden gescheiden.

Elke keer als we ons zuidwaarts of oostwaarts Europa in bewegen, passeren we de grenzen die onze voorouders bij elkaar hebben gevochten en onderhandeld. Intussen zijn we dan al talloze binnengrenzen van onze landstreken gepasseerd. Ook die illustreren bijzondere hoofdstukken uit de ontstaansgeschiedenis van ons land. Al die verhalen vind je in de serie ‘Historische Atlas NL’.

 

Neem direct contact op