Historische atlas misdaad en straf NL

Nederlanders over de schreef

Een samenleving kan niet zonder regels. Maar wat te doen met hen die zich daar niet aan houden? Daarover gaat de Historische atlas van misdaad en straf. Tweeduizend jaar geleden, in de tijd van Romeinen en Germanen, worden misdaden in eigen kring bestraft. Pas in de middeleeuwen krijgt de overheid geleidelijk een rol. Strafbare feiten zijn niet meer alleen schendingen van de belangen van privépersonen, maar aanslagen op de rechtsorde waarover de overheid moet waken.

Van een mild en humaan strafrecht is tot ver in de negentiende eeuw geen sprake. Er wordt gepijnigd, verminkt, geradbraakt en gebrandmerkt dat het een lieve lust is en in veel steden is een bezoek aan het plaatselijke galgenveld een uitje voor het gezin. De doodstraf wordt uiteindelijk in 1870 afgeschaft, maar met een cellulair systeem van eenzame opsluiting komt een misdadiger feitelijk van de regen in de drup. Stapje voor stapje gaan we toch vooruit, zij het dat Nederland ongeveer het enige Europese land is waar je nog je levenslang in de gevangenis kunt zitten.

Hoewel de media soms anders doen vermoeden, is het aantal moorden en doodslagen in onze tijd maar een fractie van eeuwen geleden. Wel is er nieuwe criminaliteit: cybercrime, witteboordencriminaliteit en een goed georganiseerde drugsmaffia. Daar konden de Limburgse bokkenrijders alleen maar van dromen. Nederlanders over de schreef biedt een rijk geïllustreerd en helder overzicht van de Nederlandse geschiedenis van misdaad en straf. 

Voor deze atlas hebben de kaartmannetjes een medeplichtige gevonden in Paul Nieuwbeerta, hoogleraar criminologie bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Galgenveld, het IJ Amsterdam

Het galgenveld langs het IJ in Amsterdam, gelegen op het schiereilandje de Volewijck, getekend door Anthonie van Borssom, 1664-1665. Op vele historische schilderijen, tekeningen en kaarten zijn te zien: galgen in het landschap. Soms bungelen er lijken aan, dan weer staan ze kaal in het landschap. Ze zijn feitelijk de strafverzwaring van de doodstraf. Want vaak worden de lijken van de geëxecuteerden op een galgenveld of galgenberg publiekelijk tentoongesteld. Met de rondvliegende aasgieren zijn de galgenvelden de horrortheaters uit het verleden.

Het schavot, Leeuwarden

Aan de dood op het schavot ontsnapte Cornelis van den Burg die onder meer burgemeester van Bolsward was. Wegens zijn radicale democratische opvattingen werd hij in 1789 tot de doodstraf veroordeeld. Op 16 mei 1789, geblinddoekt, maar knielend op het schavot, dacht hij dat zijn laatste uur geslagen had, maar hij werd weer naar binnengeroepen. Hij kreeg te horen dat hij drie dagen de tijd had zijn biezen te pakken om vervolgens voor twintig jaar uit Friesland te worden verbannen. Tot 1795 verbleef hij in Frankrijk en keerde toen terug naar Friesland.

Koninkrijk Nederland (1806-1810)

Kaart van het koninkrijk Holland, met vermelding van de indeling in departementen, inclusief het nieuwe departement Oost-Friesland, door Jacob de Gelder, 1809. In de tijd van het Koninkrijk Holland (1806-1810) voert koning Lodewijk Napoleon in 1809 het eerste nationale Wetboek van Strafrecht in, het Crimineel Wetboek van Strafrecht voor het Koninkrijk Holland. Hiermee komt een definitief einde aan de situatie waarin steden en gewesten hun eigen keuren, ordonnantiën of plakkaten hebben en willekeur en rechtsongelijkheid de strafrechtspraktijk kenmerken.

Cellulaire Gevangenis (Circa 1850)

In het midden van de negentiende eeuw wordt een nieuw gevangenissysteem ingevoerd. Wijs geworden door de vele nadelen van de tuchthuizen met gezamenlijke slaap- en werkzalen, waar het veelal vies is en gedetineerden ziek worden, wordt gekozen voor het ‘cellulaire stelsel’. Gedetineerden worden nu in eenzaamheid opgesloten. Ze zitten dus alleen in hun cel en mogen daarbuiten met niemand praten en elkaar niet zien.

Buurtbewoners en winkeliers hebben een monument opgericht voor de winkel van de doodgeschoten winkelier Van Weerdenburg in Amsterdam. Een demonstrant wil meer aandacht voor slachtoffers. De foto is gemaakt op 26 september 1983. Langzamerhand komt er dan ook meer aandacht voor de ervaringen en de rol van het slachtoffer in het strafrecht. In 1973 wordt in Amsterdam het eerste Blijf-van-mijn-lijfhuis geopend. En in 1984 wordt Slachtofferhulp Nederland opgericht.